Hakkımızda

İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmüş olan ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde “TR10/16/YNY/0036” referans numaralı “İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi” projesi tamamlanmıştır. İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi akademik ve sektörel çalışmalarına başlamış olup ülkemizde büyük veri analitiği konusunda öncü olma hedefi ile yola çıkmıştır.

Günümüzde, bilgi toplumunun öğelerini hayatın her alanında görmek mümkündür. Toplumlarda her birey artık akıllı telefonlar, giyilebilir teknolojiler, işlem kapasitesi yüksek cihazlar aracılığıyla bu gelişimlerden ve yeniliklerden faydalanmaktadır. Bilgi çağını yaşadığımız bugünlerde teknoloji ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki hızlı gelişimlere izleyici kalmaktansa, bunları teknik altyapıları ile öğrenen, kullanan ve geliştiren bireyler olmak hem ülke ekonomisi hem de bilimsel ve sektörel katkı açısından büyük önem arz etmektedir.

Rekabetçi dünyanın en önemli öğesi veridir. Ancak veri ham haldedir ve görünür değildir. Yapılandırılmaya ve anlamlı hale getirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Veri miktarı inanılmaz boyutlarda artarken, bilgiye erişim hızı da bu paralelde artmıştır. Bununla birlikte saniyede yüzlerce trilyon işlem kapasitesi olan süper bilgisayarlar kullanılmaktadır.

Büyük veri ilk olarak astronomi ve genetik alanında ortaya çıkmış bir kavramdır. Büyük veri kavramı zamanla internet için kullanılmaya başlamış, böylelikle günlük hayatımızın içerisine giren ve sürekli olarak farkında olarak veya olmayarak katkı yaptığımız bir yapı haline gelmiştir. Bilgisayarın hayatımızın her alanında bu denli etkin olması sonucu birçok veri depolanmakta, işlenmekte, yönetilmektedir.  İnternetin, şirketler, kurumlar ve insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte bu verilerin dolaşımı, işlenmesi, elektronik  ortamda büyük bir hızla çoğalması başka bir sonucu daha ortaya çıkardı. Sözünü ettiğimiz veriler içerisinde bir hizmetin gereği olarak giriş yapılan ve saklanan veriler olduğu gibi son derece gereksiz ve faydasızmış gibi görünen çok sayıda veri de yer almakta ve bunlar çok büyük bir hızla büyümektedir. Sayısal dünyamızdaki tipik bir tüketicinin günlük yaşamında internette yaptığı iletişim, arama, satın alma, paylaşma türü işlemlerin yarattığı ve verilerin de tümü saklanmaktadır. Yüksek kullanıcı gurubuna sahip sosyal medya servislerinde yapılan işlemler, saklanan veriler sürekli takip altına alınmakta ve saklanmaktadır. Keza aynı şekilde Google gibi arama motorlarında yine yüksek hacimli veri tutulmaktadır. İlk bakışta veri çöplüğü gibi görünen bu durumdan fayda sağlamak önemlidir. Bahsettiğimiz verinin büyüklüğü onlarca terabayttan petabaytlara kadar uzanmaktadır. Doğru analiz yöntemleri ile yorumlandığı takdirde bu veriler çok önemli kararların doğru olarak alınmasında, risklerin doğru yönetilmesinde ve yeni buluş ve keşiflere imza atılmasında çok önemli katkı sağlayabilmelidir. İnternet teknolojileri ile alakalı hizmet üreten büyük şirketler dev verileri işleyebilmek için yeni algoritmalar ve yazılımlar üzerinde çalışıyorlar.

Büyük verilerin analizinin birçok kritik alanda bilişimin karar desteğini bir üst boyuta taşıyarak ciddi tasarruflar ve yeni olanaklar sağlaması beklenmektedir. Bu alanlara, sağlık, istihdam, sanayide üretkenlik, suçların azaltılması ve güvenlik, kaynakların ve doğal felaketlerin yönetimi ayrıca örnek verilebilir. En basiti, tüketici eğilimlerini bire bir gözler önüne seren büyük veriyi iyi yorumlayabilen şirketler stratejilerini buna göre belirleyerek risksiz yatırımlar yapıyor.

Çok geniş bir alanda katkı sağlayabilecek olan büyük verinin sunacağı olanaklardan tam olarak yararlanabilmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Sadece ABD’ de büyük veri alanı ile uğraşacak ileri düzeyde analitik yeteneklere sahip 1,5 milyon kadar çalışana ve bu analizleri kullanıp karar verebilme yeteneklerine sahip 150,000 yöneticiye ihtiyaç vardır. Ülkemizde de çok farklı bir durum söz konusu değildir. İnsan gücündeki bu eksikliklere cevap olarak, ABD’de son 5 yılda Büyük Veri üzerine 60’ı aşkın program açılmıştır. Ülkemizde Bahçesehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı aracılığıyla bu alandaki uzman açığının kapanmasında büyük katkı sağlanmış olacaktır. Gördüğümüz üzere de ülkemizde bu disipline büyük bir ilgi vardır ve başarılı öğrenciler tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı ilgi görmektedir. Teorik olarak büyük bir derinlik isteyen bu konuda, akademiye sektörün önde gelen firmalarının da pratik desteği çok büyük önem arz etmektedir. Başarılı, yaratıcı, analitik ve çözüm odaklı mühendisler yetiştirmek üniversitelerin öncelikli hedeflerinin başında gelmektedir. Merkezimiz aracılığıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz gibi öğrencilerilerimize de pratik yapma imkanı sağlayacağız.

Bahçeşehir Üniversitesi akademik alanda büyük veri konusuna öncülük ederken, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın mali desteği ile kurmuş olduğumuz İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne katkı sağlayan veya sağlayacak sektörün ilgili firmalarına ve değerli akademisyenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Merkezin bilinirliğini arttırma faaliyetleri dahilinde kısa ve orta vadede birçok etkinlik düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Hem akademik hem de endüstriyel anlamda doğru adreslemeler yapıp merkez aracılığı ile verimli bir çalışma ortamı sağlayacağımıza eminim.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında kurulmuş olan İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi aracılığıyla büyük  veri alanında sektörde hizmet vermekte olan firmalar ile yakın irtibat içerisinde olunacaktır. Bu doğrultuda sektörde faaliyet gösteren firmalar ile ortak projeler yürütebilmek, eğitimler vermek ve firmaların araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılması temel amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi çerçevesinde Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren ilgili firmaları, sivil toplum örgütlerini, yerel yönetimleri ve üniversiteleri içine alacak bir ağ oluşturulmaktadır. Bu sayede, orta vadede ülkemizde yüksek teknoloji ürünlerinin kullanımı ve üretimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Yücel Batu Salman, PhD.

Yücel Batu Salman, PhD.

Proje Koordinatörü

Yücel Batu Salman, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Ayrıca BAU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve  İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Serkan Ayvaz, PhD.

Serkan Ayvaz, PhD.

Proje Koordinatör Yardımcısı

Serkan Ayvaz, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğü’nü yürütmektedir. İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi Direktör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.