Faaliyetlerimiz

İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi

İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

 • Proje Ekibinin Oluşturuldu: Proje ekibi bir araya getirilerek, görev dağılımı yapıldı. Projede tanımlı olan sekretarya işlerinden sorumlu ofis elemanı ve proje koordinatör yardımcısı istihdam edildi ve iş tanımları yapıldı. Bunlara ek olarak araştırmacı ve danışman pozisyonları için disiplinler arası çalışabilecek akademisyenlerin projede yer alması için görüşmeler gerçekleştirilip ilgili kişiler istihdam edildi.
 • Merkez Donanım ve Yazılım Altyapısının Oluşturuldu: Big Data alanında büyük veriyi kayıt etmek, işlemek ve analitik çözümler üretmek için bilgisayar kümesi (computer cluster) kurulmuştur. Bu bilgisayar kümesi belirli sayıda bilgisayardan oluşup paralel bir şekilde çoklu veri kayıt ve işleme için işlemci gücü sağlamaktadır. Araştırma-Geliştirme, analiz ve eğitim faaliyetlerinde büyük veri kullanımında yeni, inovatif, farkındalığı artırma ve çok çeşitli uygulama geliştirmeye imkan vermek amacıyla Hadoop Platformu tabanlı bilgisayar kümesi oluşturulmuştur. Bu faaliyet dahilinde merkezin içerisinde yer alacak bilgisayar donanımları seçilecek ve tedarik edildi. Bu donanımlarda uygun şekilde çalışacak küme platform yazılımlarının, işletim sisteminin ve destek yazılımlarının belirlenip tedarik edildikten sonra kuruldu.     
 • Video Söyleşisi Hazırlandı: Günümüzde Türkiye’de büyük veri teknolojisi ve sağladığı imkanlar tam olarak evrensel standartlarda kullanılmamaktadır. Ülkemizde çeşitli sektörlerden kurum ve kuruluşlar büyük veri analizinde farklı metotları sınırlı bir şekilde kullanmaktadırlar. Görünürlülük faaliyetlerinin artırılması amacıyla, ülke çapında çeşitli sektörlerden büyük veri teknolojileri kullanımı alanında bilinirliği yüksek iki kurumsal firmanın üst düzey yöneticileri ile büyük veri üzerine söyleşi yapılmıştır. Söyleşi öncesinden sektörel uzmanlar ve akademisyenler ile ortak bir çalışma ile görüşme esnasından sorulacak sorular belirlenip yapısal bir röportaj hazırlandı. Özellikle büyük verinin dünyada ve ülkemizdeki durumu irdelenip, gerekli altyapı çalışmaları konuları hususunda bilgilendirme, sanayiye ve akademiye katkıları değerlendirilecektir. Profesyonel çekim teknikleri ile kayıt altına alınacak bu söyleşiler daha geniş kitlelere ulaştırma amacıyla youtube, vimeo gibi toplumun her kesiminden insanların sıklıkla ziyaret ettiği video paylaşım sitelerine yüklendi. Ayrıca proje dahilinde tasarlanacak web sitesinde bu söyleşiler yayınlanmıştır.
 • Büyük Veri Seçmeli Ders Açıldı: Proje kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Büyük Veri Analitiği ve Yönetim Yüksek Lisans Programı dahilinde konu ile ilgili bir seçmeli ders açıldı. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde açılacak olan bu dersin müfredatı hazırlandı. Farklı disiplinlerdeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin alabileceği bu derste katılım yüksek tutulacak ve İSTKA desteği ile hayata geçmekte olan İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi projesi dersin ana bileşeni olacak şekilde dersin içeriği tasarlandı. 
 • Uzaktan Eğitim Portalı Kuruldu: Big data ile ilgilenen fakat şehir veya ülke dışındaki öğrencilerin ve araştırmacıların bağlanarak çevrimiçi eğitim alabilecekleri, eğitmenler ile interaktif olarak iletişim kurabilecekleri, soru-cevap şeklinde çalışabilecekleri dinamik bir büyük veri uzaktan eğitim portali kuruldu. Aynı zamanda, portala gelen kişilerin çevrimdışı olarak, önceden portala yüklenmiş olan ders notu, belge, doküman, video gibi içeriklere erişebilmeleri sağlanmıştır. Bu portalda ayrıca, projenin ve merkezin görünürlülüğünün artırılması için hazırlanmış olan afiş, broşür vb kaynaklar elektronik kopya olarak bulunmaktadır. Web sitesine entegre olarak çalışan bu eğitim portalinin tanıtımı yapılmıştır.
 • Uzaktan Eğitim Dersleri için İçerik Hazırlandı: Ülkemizde bu konu üzerinde uzmanlaşmış profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmek amacıyla, üniversite bünyesinde uzaktan eğitim modülleri hazırlanmış ve hizmete sunulmuştur. Açılacak eğitim dersleri, görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Bu video vb. görseller daha sonra, oluşturulan uzaktan eğitim portalına yüklenerek, her kesim ve konumdaki katılımcıların hizmetine sunulmuştur. Bununla birlikte, bu dersler için hazırlanan ders notları, müfredat ve çeşitli referans kaynakları da portalda paylaşılmaktadır. Eğitim modüllerinin hedef kitlesinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri, akademisyenler ve uzman sektör çalışanları yer almaktadır. 
 • Sertifika Programı Hazırlandı: Projenin eğitim faaliyetlerinin önemli bir ayağı olan sertifika programı yarım gün sürecek şekilde hazırlanmış olup Bahçeşehir Üniversite evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak planlanan bu sertifika programında büyük veri analitiği ve yönetimi konulu bir eğitim giriş seviyesinde katılımcılara sunulmuştur. Bu programa katılan kişilere, büyük veri üzerine uzmanlaşmış kişiler ve proje ekibi tarafından eğitim verilmiştir. İSTKA ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilecek bu eğitim programının sonunda katılımcılara iki kurumun logosunu barındıran bir sertifika verilmiştir. İstanbul’da yer alan tüm üniversitelere duyurulacak olan bu eğitim programına yüksek katılım sağlanmıştır. Sertifika programı dahilinde merkezimiz de katılımcılara tanıtılıp büyük veri teknolojisinin önemi aktarılmıştır.
 • Uluslararası Konferans Oturumu Düzenlendi: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesinde 2017 yılı içerisinde düzenlenecek olan mühendislik alanında bilimsel tanınırlığı yüksek bir uluslararası konferansta proje ekibi tarafından büyük veri konulu özel bir oturum düzenlendi. Bu oturumda, dünyada ve ülkemizde yapılmış ve yapılacak olan büyük veri çalışmaları, büyük veri kullanımının bilimsel ve sektörel önemi anlatıldı. Özellike Türkiye ve dünyada büyük veri analitiği konusunda çalışmaları olan akademisyenlerin katılımları ve sunumları hedeflenmiştir. Yarım gün süren oturumda  altı bilimsel çalışmanın sunulmuştur. Bu oturum hem ISTKA’nın projeye olan desteğinin uluslararası seviyede görünürlüğüne hem de kurulan İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin yine uluslararası seviyede tanınırlılığının artmasına hizmet etmiştir.
 • Paneller: Proje süresi dahilinde merkezin tanıtımını sağlamak ve tanınırlılığını arttırmak amacıyla iki adet panel düzenlenmiştir. Bu panellerde Türkiye’de faaliyet gösteren oldukça yüksek prestijli kurumsal firmaların üst düzey yöneticileri davet edilerek verimli bir söyleşi yapmaları sağlanmıştır. Bu paneller halka açık düzenlenmiş olup çeşitli mecralarda duyurulmuştur. Böylelikle, hem öğrenciler üst düzey yöneticilerle buluşma fırsatı bulmuş olup hem de büyük veri teknolojilerini kullanan şirket yöneticilerinin tecrübelerinden faydalanmıştır.
 • Firmalar ile İşbirliği Faaliyetleri Gerçekleştirildi: Kurulan İstanbul Big Data Araştırma ve Eğitim Merkezi aracılığıyla büyük veri alanında sektörde hizmet vermekte olan firmalar ile yakın irtibat içerisinde olunulmuştur. Bu doğrultuda sektörde faaliyet gösteren firmalar ile ortak proje yürütebilmek, eğitimler vermek ve firmaların araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılması temel amacı ile çeşitli temaslar sağlanmıştır. İlgili firmalar belirlenip büyük veri kullanım indeksi oluşturulmuştur. Bu çerçevede büyük veri bilinirliği ve kullanımı üzerine akademik bir anket tasarlanmıştır. Firmaların yetkilileri ile görüşülerek ankette belirtilen hususlar ile ilgili veri toplanmıştır. Bu veriler ışığında büyük veri kullanım indeksi oluşturulup firmaların büyük veri paradigmasına hazırlıkları ve kullanım dereceleri ölçülmüştür. Böylece sektörel anlamda büyük veri bilinilirliği ve kullanımı ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Öncelik verilmesi gereken alanlar belirlenip firmaları doğru bilgilendirme adına ilgili uzman görüşleri çıktı olarak sağlanmıştır. Böylece İstanbul Big Data Araştırma ve Eğitim Merkezi çevresinde Türkiye’de faaliyette bulunan firmaları da içine alacak bir ağ oluşturulmuştur. Bu sayede, orta vadede ülkemizde yüksek teknoloji ürünlerin kullanımı ve üretimine katkı sağlamak hedeflenmiştir.
 • Kapanış Çalıştayı Düzenlendi: Projenin kapanış faaliyeti olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, lisans ve lisansüstü öğrencilerin, akademisyenlerin, ve aynı zamanda sektörden temsilcilerin katıldığı bir kapanış çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştay dahilinde firma temsilcilerinin sektörde tamamlanmış ve sürmekte olan çalışmalarını, araştırma sonuçlarının içeren sunumlar yapılmıştır. Geleceğe dair büyük veri öngörü ve tahminleri ile alakalı sunumlarının yapıldığı dört sunum gerçekleştirilmiştir. Kapanış programı olarak plananan bu çalıştayda İSTKA destekli tamamlanmış olan Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi ayrıca tanıtılmış olup bilinirliği ülke çapında arttırılmasına katkı sağlanmıştır.